.

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA "cujesli.me"

 1. Trgovačko društvo Bontech d.o.o. sa sjedištem u Splitu, Šimićeva 48, OIB: 89397788843,
  (dalje u tekstu: ” Organizator”) organizira nagradni natječaj pod nazivom “cujesli.me”.
 2.  Svrha nagradnog natječaja je promocija proizvoda i usluga Organizatora sudjelovanjem
  sudionika u ispitivanju i testiranju slušnih aparata te davanju povratnih informacija
  iskoristivih u svrhu promocije.
 3.  Pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju imaju sve punoljetne fizičke osobe s
  prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj.
 4. Za sudjelovanje u Nagradnom natječaju sudionici Nagradnog natječaja trebaju ispuniti
  prijavu dostupnu na web – stranicama Priređivača i u njegovim poslovnicama.
 5. Sudionici se obvezuju pristupiti procesu mjerenja sluha i testiranja slušnih aparata.
 6. U Nagradnom natječaju bit će nagrađeno ukupno dvjesto (200) sudionika. Nagrada je
  besplatni slušni aparat Oticon ITE odabran iz ponude Organizatora. Svaki sudionik može
  ostvariti pravo na najviše jedan (1) besplatni slušni aparat.
 7. Nagradni natječaj počinje dana 03. srpnja 2023. a završava dana 31. prosinca 2023. u 23:59
  sati.
 8. Tijekom trajanja Ugovora o promotivnom ustupanju slušnog aparata, Organizator će
  odabrati tri (3) sudionika koji su po mišljenju žirija Organizatora prema kriteriju
  kreativnosti dali najkreativnija zapažanja i povratne informacije o funkcionalnosti te
  pozitivnim i/ili negativnim karakteristikama ustupljenog uređaja i te sudionike dodatno
  nagraditi s godišnjom zalihom baterija (60 kom) za slušni aparat.
 9. Po završetku Nagradnog natječaja, žiri Organizatora potvrdit će zapisnički pobjednike
  Nagradnog natječaja. Organizator će objaviti podatke o dobitnicima putem službene web
  stranice najkasnije do dana 15. siječnja 2024. godine
 10. Rok za preuzimanje nagrade je 15 dana od dana obavijesti dobitnika.
 11. Nagrađeni sudionici se obvezuju zaključiti s Organizatorom Ugovor o promotivnom
  ustupanju slušnog aparata te jednokratno sudjelovati u promotivnom video materijalu
  snimljenom unutar poslovnice Organizatora tijekom trajanja ugovora, ako Organizator
  procijeni da je takvo snimanje potrebno.
 12. Sudionici koji sudjeluju u Nagradnom natječaju nemaju pravo zahtijevati drugačije
  nagrade ili u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrade se ne
  mogu zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge iz ponude Organizatora.
 13. Nagrađeni sudionici ne snose nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s
  nagradama.
 14. Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje
  Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u
  kojem slučaju se oslobađa svih eventualno nastalih obveza prema sudionicima.
 15. Voditelj obrade osobnih podataka je BONTECH d.o.o. kao Organizator.
 16. Za potrebe sudjelovanja u nagradnom natječaju Organizator prikuplja osobne podatke
  osoba koje sudjeluju u natječaju. Obrada osobnih podataka nužna je za pristup i
  sudjelovanje u ovom nagradnom natječaju, i to obrada sljedećih podataka: ime i prezime,
  adresa, broj telefona, datum rođenja sudionika. Nakon odabira dobitnika nagradnog
  natječaja, Organizator prikuplja i podatak o otisku uha radi izrade slušnog aparata.
 17. Pravna osnova prikupljanja osobnih podataka je legitimni interes u slučaju javne objave
  dobitnika na Internet stranici Organizatora (Članak 6. st. 1. t. (f) Opće uredbe o zaštiti
  podataka).
 18. Po završetku nagradnog natječaja i nakon objave pobjednika podaci sudionika se brišu, a
  podaci dobitnika se čuvaju sukladno odredbama Ugovora o promotivnom ustupanju
  slušnog aparata.
 19. Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakve posljedice koje bi sudionik
  imao radi sudjelovanja u nagradnom natječaju, na koju Organizator nema utjecaja i bilo
  kakve posljedice koje bi sudionik imao radi testiranja sluha i upotrebe nagrade.
 20. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici potvrđuju da su upoznati s Pravilima
  nagradnog natječaja te ih prihvaćaju. Organizator zadržava pravo promjene ovih Pravila, o
  čemu će sudionike pravovremeno obavijestiti na primjeren način.
 21. U slučaju spora između Organizatora i sudionika ovog Nagradnog natječaja nadležan je
  Općinski sud u Splitu.

 

BONTECH d.o.o.